મંગળ પર મોકલવામાં આવનારા રોવર પર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નામ હોવાની ભ્રામક માહિતી વાયરલ

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •