મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના વક્તવ્યનો અધૂરો વીડિયો ભ્રામક દાવા સાથે વાયરલ

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •