લખનઉ ખાતે કરવામાં આવેલા લાવારિશ લાશના અંતિમસંસ્કારના ફોટો ભ્રામક દાવા સાથે વાયરલ

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •