હકીકતની તપાસ: ઓરલ પોલિયોની રસીનો (ઓપીવી) ચેપ

તબીબી I Medical સામાજિક I Social

તાજેતરમાં, કેટલાક વોટ્સ ઍપ અને સોશિયલ મીડિયા મેસેજીસે ભારતભરમાં વડીલોમાં આતંક મચાવી દીધો હતો. ભ્રામક વર્ણનના પ્રચાર દ્વારા આ મેસેજીસ વડીલોમાં ઉભી થયેલી ભયની લાગણીઓ સાથે રમી રહ્યા હતા.

સોશિયલ મીડિયા પર વર્ણન:

https://hindi.factcrescendo.com/wp-content/uploads/2018/10/polio-wats.png


અન્ય મેસેજીસ જેવા કે:
“5 વર્ષથી નીચેના બાળકોને પોલિયોના ટીપાં આપશો નહીં”
અથવા

શરૂઆતની ટ્વીટ

https://pbs.twimg.com/profile_images/985932302432661506/SExtcHiR_normal.jpg

ધીરજ ગડીકોટા@ધીરજગડીકોટા


ટીવી પરના ન્યૂઝ કહે છે કે ભવિષ્યમાં 5 વર્ષ સુધીના બાળકોને પોલિયોનો ડોઝ આપશો નહીં કારણકે તેમાં કેટલાક વાયરસ મળી આવ્યા છે, અને કંપનીના માલિક કે જે તેનું ઉત્પાદન કરે છે તેની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પરિવારના તેમજ જેમને બાળકો હોય તેવા દરેક વ્યક્તિને તેની જાણ કરો. ઓરલ પોલિયો આપશો નહીં.    1
10:37 એએમ – 4 ઓક્ટોબર, 2018

ટ્વીટર જાહેરાતોની માહિતી અને ગુપ્તતા

ધીરજ ગડીકોટાની અન્ય ટ્વીટ્સ જુઓ

ટ્વીટર જાહેરાતોની માહિતી અને ગુપ્તતા

ટ્વીટ બંધ કરો

વાચકો એ જ ટ્વીટ અહીં પણ જોઈ શકે છે: http://archive.is/hLLUb
આવા જ મેસેજીસ લોકોને વ્યાકુળ અને ભયભીત કરતા હોય છે. ટ્વીટર યુઝર્સે આ મેસેજીસ પર પ્રતિભાવ આપવા અથવા તેનો વિરોધ કરવા વિવિધ ન્યૂઝ મીડિયા પરથી આવા મેસેજીસ લોકોને મોકલવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેમાંના થોડાક મેસેજીસ નીચે આપેલા છે:  

શરૂઆતની ટ્વીટ

https://pbs.twimg.com/profile_images/741657601428033536/kxu_8d4Z_normal.jpg

અનૂ ભૂયાન@અનૂભૂ

 2 ઓક્ટોબર, 2018
@અનૂભૂ પર જવાબ આપતા

તાજેતરના પોલિયોની રસીના વિવાદ બાદ શું ભારત હજુપણ “પોલિયો મુક્ત” હશે? https://thewire.in/health/explainer-how-bad-is-the-polio-vaccine-contamination-controversy …

https://pbs.twimg.com/card_img/1077894814689968128/PZIKsqr_?format=jpg&name=600x314

સમજાવનાર: ‘પોલિયો રસીના ચેપનો’ વિવાદ કેટલો વાંધાજનક છે?
એવો ભય છે કે – આ વાયરસ 100 માંથી 2 બાળકોના સ્ટૂલ/ઝાડાના નમૂનાઓમાં જોવા મળ્યો હતો જેમને આ રસી આપવામાં આવી હતી. તો શું ભારતને હજીપણ ‘પોલિયો મુક્ત’ ગણવામાં આવશે?
ધવાયર.ઇન

https://pbs.twimg.com/profile_images/741657601428033536/kxu_8d4Z_normal.jpg

અનુ ભૂયાન✔@અનુભૂ

Q: તો શું બાળકો #પોલિયો લેવાના જોખમમાંથી દેખીતી રીતે મુક્ત છે?
A: જવાબ: ના. સારું તો જાણો આશરે બીજા 5 થી 6 મહિનામાં. કારણકે પોલિયોના લક્ષણો દેખાવામાં એટલો સમય લાગે છે.https://thewire.in/health/explainer-how-bad-is-the-polio-vaccine-contamination-controversy …

10:53 પીએમ – 2 ઓક્ટોબર, 2018

ટ્વીટર જાહેરાતોની માહિતી અને ગુપ્તતા

https://pbs.twimg.com/card_img/1077894814689968128/PZIKsqr_?format=jpg&name=600x314

સમજાવનાર: પોલિયો રસીના ચેપનો’ વિવાદ કેટલો વાંધાજનક છે?

સમજાવનાર: ‘પોલિયો રસીના ચેપનો’ વિવાદ કેટલો વાંધાજનક છે?
એવો ભય છે કે – આ વાયરસ 100 માંથી 2 બાળકોના સ્ટૂલ/ઝાડાના નમૂનાઓમાં જોવા મળ્યો હતો જેમને આ રસી આપવામાં આવી હતી. તો શું ભારતને હજીપણ ‘પોલિયો મુક્ત’ ગણવામાં આવશે?

ધવાયર.ઇન

START TWEET
શરૂઆતની ટ્વીટ

અનુ ભૂયાનની અન્ય ટ્વીટ્સ જુઓ
ટ્વીટર જાહેરાતોની માહિતી અને ગુપ્તતા

https://pbs.twimg.com/profile_images/627376783495553024/65aUF83T_normal.jpg

હિંદુ સાયન્સ
@ધહિંદુસાયન્સ

ધ યુનિયન હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી (કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય) એ #ઉત્તર પ્રદેશ #મહારાષ્ટ્ર અને #તેલંગાણામાં રસીકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર નાની શીશીઓમાં શોધી કાઢવામાં આવેલા ટાઈપ-2 #પોલિયો #વાયરસમાં દૂષણની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને ત્રણ રાજ્યોમાં વધારાનું રસીકરણ કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. http://bit.ly/2O3Obuw    

6:00 પીએમ – 3, ઓક્ટોબર, 2018

ટ્વીટર જાહેરાતોની માહિતી અને ગુપ્તતા

https://pbs.twimg.com/card_img/1078041510086533120/yEnyFZGS?format=jpg&name=600x314

કેન્દ્રએ ટાઈપ-2 પોલિયો વાયરસના દૂષણમાં તપાસ હાથ ધરી છે

ભારતના અલીગઢમાં 1999 માં ટાઈપ-2 વાઈલ્ડ પોલિયો વાયરસનો છેલ્લો કિસ્સો વૈશ્વિક રીતે નોંધાયા હોવાનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થયો હતો.

ધહિંદુ.કૉમ   

કેન્દ્ર ટાઈપ-2 પોલિયો વાયરસના દૂષણમાં ઊંડી તપાસ હાથ ધરે છે.
ભારતના અલીગઢમાં 1999 માં ટાઈપ-2 વાઈલ્ડ પોલિયો વાયરસનો છેલ્લો કિસ્સો વૈશ્વિક રીતે માં નોંધાયા હોવાનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થયો હતો.

ધ હિંદુ સાયન્સની અન્ય ટ્વીટ્સ જુઓ

ટ્વીટર જાહેરાતોની માહિતી અને ગુપ્તતા
ટ્વીટર પર ઈમેજ જુઓ

View image on Twitter
https://pbs.twimg.com/profile_images/1006833204010070017/_Tqli_L5_normal.jpg

ઇકબાલ ખાન
✔@એમઇકબાલખાન

બીજી બધી બાબતોનો વિચાર છોડી દેતા, હમણાં ચિંતા કરવા જેવી જો કોઈ બાબત હોવી જોઈએ તો તે છે રસીની અંદરનો પોલિયો વાયરસ? મારો મતલબ છે ખરેખર? આના માટે જે પણ કોઈ જવાબદાર છે તે ખરેખર આતંકવાદી છે અને તેને ફાંસી આપવી જોઈએ. #પોલિયો #વાયરસ #લિક્ડ? નર્કમાં જાવ1

8:26 એએમ – 1 ઓક્ટોબર, 2018

આના વિશે 106 લોકો વાત કરી રહ્યા છે

મિરર નાઉ
✔@MirrorNow

https://pbs.twimg.com/profile_images/844708508989841408/HLuil94O_normal.jpg

@ફેઈડિસોઝા: અમે સ્વાસ્થ્યસંભાળ સાથે ડીલ કરીશું અને તેને પ્રાઈમટાઈમમાં લખીશું કારણકે ઘણી બધી બાબતો ખોટી થઇ રહી છે. સ્વાસ્થ્યસંભાળની બાબત સૌથી પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે! #પોલિયો

70

9:06 પીએમ – 3 ઓક્ટોબર, 2018

47 લોકો આના વિશે વાત કરી રહ્યા છે

અમારું ફેક્ટ ચેક/હકીકતની તપાસ:

ફેક્ટ ક્રિસેન્ડો ટીમે આ મુદ્દા પર હકીકતની તપાસ કરી. અમને અહીં જણાવેલી બાબતો જાણવા મળી:

વોટ્સઍપ મેસેજીસ વડીલોના ભયની લાગણી સાથે રમી રહ્યા છે અને વાસ્તવિક ઘટના વિશેના ભ્રામક નિવેદનો ફેલાવી રહ્યા છે.

તો પછી, સાચું શું છે? અને ખોટું શું છે?

સાચું:

  • સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે ગાઝિયાબાદ-સ્થિત ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત ઓરલ પોલિયો વેક્સિન (ઓપીવી) ની કેટલીક બેચીસમાં પોલિયો ટાઈપ 2 વાઈરસના મળી આવેલા નિશાનો બાદ તપાસ હાથ ધરવાનો આદેશ આપ્યો છે, એટલે સુધી કે કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની તાજેતરમાં શનિવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

અધિકારીઓએ પણ તમામ સ્થાનિક સપ્લાયર્સ તરફથી ઓરલ પોલિયોની રસીના નમૂનાઓની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને એક કંપનીએ કેવી રીતે 2016 માં વૈશ્વિક સ્તરે ટાઇપ-2 પોલિયો વાયરસ ધરાવતી ઓપીવી બહાર પાડી તેની તપાસ પણ કરવામાં આવી કારણકે તેમાં લાભ કરતા વધુ જોખમ રહેલું છે. પોલિયો ટાઈપ 2 વાયરસનો તણાવ ભારત સહીત, વિશ્વભરમાં નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે.

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે તેના નિવેદનમાં એવું જણાવ્યું છે કે મીડિયાના કેટલાક વિભાગોએ કોઈ ચોક્કસ કંપની દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવતી ઓરલ પોલિયો રસી વિશેની માહિતી પરથી એવું શોધી કાઢ્યું છે કે ઓરલ પોલિયો રસી “પ્રમાણભૂત ગુણવત્તાની નથી, એવી અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે પોલિયોના ટીપાંમાં કેટલાક પ્રકારના વાયરસ છે.

બાયોમેડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, જેઓ ફક્ત સરકાર દ્વારા ચલાવાતા રસીકરણ કાર્યક્રમો માટે પોલિયો રસીનો પુરવઠો પૂરો પાડતા હતા અને ખાનગી રિટેલ માટે નહીં, જેમની સેન્ટ્રલ ડ્રગ રેગ્યુલેટર દ્વારા આ કિસ્સામાં એફઆઈઆર દાખલ કર્યા પછી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

  • ધ ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ કંપનીને વધારાના ઓર્ડર સુધી “ઉત્પાદન, વેચાણ અથવા વિતરણ રોકવાનું બંધ કરવા કહ્યું છે.” ઓછામાં ઓછી 50,000 શીશીઓ સ્કેનર હેઠળ છે.   
  • નાનકડી શીશીઓ કે જેમાં પોલિયો રસી આવે છે તે એક સુરક્ષિત પદ્ધતિથી બનેલી હોય છે. રસીની શીશીની ટોચનો ભાગ સામાન્ય રીતે જુદાજુદા કલરનો હોય છે અને જો તે ખરાબ થાય, તો શીશીનો રંગ પણ બદલાય છે.
  • હાલમાં, બાયોમેડ સિવાયની કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પાદિત ઓપીવી અને સામાન્ય રિટેલ આઉટલેટ્સ પરથી ખરીદવામાં આવતી ઓરલ પોલિયોની રસી બાળકોને આપવા માટે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.  
  • સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે એવું નિવેદન આપ્યું કે: “ટાઈપ 2 પોલિયો વાયરસના નિશાન જે બીઓપીવી શીશીઓમાં મળી આવ્યો છે જેને વિષાણુઓની અર્ધમૃત અવસ્થાવાળો/એટીન્યૂએટેડ વાયરસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે પેરાલિસિસનું કારણ નથી અને તે અગાઉ એપ્રિલ 2016 સુધી ટીઓપીવીમાં પણ ઉપયોગમાં લેવાતો હતો. આ રસી લેનારા બાળકો સામાન્ય રીતે મળમૂત્ર માર્ગે રસીના વિષાણુઓનો લગભગ 4 થી 6 અઠવાડિયા સુધી ત્યાગ કરશે તે પછી તે વિષાણુઓ/વાયરસ નાશ પામશે.”    


તેથી, ભારત સરકરના મંતવ્ય અનુસાર, બાળકોને ઓપીવી આપવું સલામત છે.

ખોટું:

   તમામ પોલિયોના ટીપાનું રસીકરણ (ઓપીવી) ભેળસેળ વાળું હોય છે.

બધા માતા-પિતાએ તેમના બાળકોને ઓપીવી આપવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ, ખાસ કરીને એવા બાળકો જે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના હોય


અમારા વાચકો પણ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના ઓફિશીયલ ટ્વીટર હેન્ડલ પરથી ટ્વીટ્સ જોઈ શકે છે:

હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી ટ્વીટ

ટ્વીટર ઈમેજ જુઓ

View image on Twitter
https://pbs.twimg.com/profile_images/1007597308664377344/ECLJlkpv_normal.jpg


મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ ✔@MoHFW_INDIA

#પોલિયો રસી આપવી સલામત અને અસરકારક છે

8:06 પીએમ – 4 ઓક્ટોબર, 2018

https://pbs.twimg.com/profile_images/1007597308664377344/ECLJlkpv_normal.jpg

મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ

✔@MoHFW_INDIA


#પોલિયો રસી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને દરેક બાળકના ભલા માટે આવશ્યક છે. આ રસીઓએ દાયકાઓથી પોલિયોની અસરોને નબળી પડતી અટકાવી દીધી છે અને તેમ કરવાનું ચાલુ રાખશે. માતાપિતાએ તેમના બાળકોને પોલિયો# રહો પોલિયોમુક્ત # સ્વાસ્થભારત સામે રસીકરણ કરાવવું આવશ્યક છે

1:21 પીએમ – 5 ઓક્ટોબર, 2018

ટ્વીટર યુઝર, ડૉ જાલમ એસ રાઠોડે, પણ પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો, ભારત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિવેદનની એક નકલ ટ્વીટ કરી છે.

ટ્વીટર પર ઈમેજ જુઓ

View image on Twitter
https://pbs.twimg.com/profile_images/1067251291246788609/yQ1oBXXK_normal.jpg

ડૉ. જાલમ એસ રાઠોડ@ડીઆરજેરાઠોડ

પોલિયો રસી અસુરક્ષિત હોવાની અફવાની વિરુદ્ધમાં સોશિયલ મીડિયા પર આનો બહોળા પ્રમાણમાં ફેલાવો થાય તે માટે આ નોંધ શેર કરી રહ્યો છું આ અફવાની વિરુદ્ધમાં એવી વિનંતી સાથે કે આમ જનતામાં તે બહોળા પ્રમાણમાં ફેલાય.. #પોલિયો

11:36 પીએમ – 4 ઓક્ટોબર, 2018

ડૉ જાલમ એસ રાઠોડના અન્ય ટ્વીટ્સ જુઓ

અમારા વાચકો પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (જીઓઆઈ) નું મૂળભૂત નિવેદન અહીં વાંચી શકે છે:


ઉપરાંત, અમારા વાચકો નીચે આપેલી આ લિંક્સમાંથી કન્ટેન્ટ વાંચીને આ વાર્તાના મૂળની જાતે ચકાસણી કરી શકે છે અને વિવિધ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ્સને વધુ સારી રીતે સમજી અને વધુ સારો દ્રષ્ટિકોણ મેળવી શકે છે.

કેટલીક લિંક્સ:

ટીઓઆઈ

ઉત્તર પ્રદેશનો પોલિયોના રસીની શીશીઓનો અનુભવ, ઉત્પાદકની સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી  

ગાઝિયાબાદની ફાર્મા ફર્મ દ્વારા પૂરી પડાતી ઓરલ વેક્સિનમાં પોલિયોના દુષિત ટીપાં મળી આવ્યા, એકની ધરપકડ કરવામાં આવી

એનડીટીવી

ફાઈનાન્શિયલ એક્સપ્રેસ

બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ

ધ હંસ ઇન્ડિયા

સંક્ષિપ્તમાં:
ફેક્ટ ક્રિસેન્ડો તેના વાચકોને પુરાવા સિવાયના અને ભ્રામક વોટ્સઍપ ફોરવર્ડ્સના શિકાર થવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપે છે. જયારે પણ શંકા ઉદ્ભવે ત્યારે, તમારા સૌથી નજીકના સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત કરો, તમારા બાળકના બાળરોગ ચિકિત્સકનો સંપર્ક કરો, સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ અથવા ટ્વીટર અકાઉન્ટ અથવા હકીકત તપાસતી વિવિધ વેબસાઈટ્સ ઓનલાઈન ચકાસો.