શું ખરેખર કોઈ ગામ હજુ પણ વેશ્યાવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલુ છે..?

આજથી 4 મહિના પહેલા “ખેડૂત ક્લબ.કોમ” નામની ગુજરાત વેબ સાઈટ દ્રારા “ગુજરાતનું એવું ગામ જ્યાં દરેક દિકરીએ બનવું પડે છે વેશ્યા, ભાઈ તથા પિતા જ કરાવે છે આ કામ”નામથી એક અહેવાલ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો હતો Khedut.club | Archived Link આજના ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ ખરેખર કોઈ આવું ગામ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે કેમ તે જાણવું ખૂબ […]

Continue Reading