બે વર્ષ પહેલાની ઉત્તરાયણની ઘટનાને હાલની ગણાવી શેર કરવામાં આવી રહી… જાણો શું છે સત્ય….

આ વીડિયોને હાલની ઉત્તરાયણ સાથે કોઈ લેવા-દેવા નથી, આ ઘટના બે વર્ષ પહેલા બનવા પામી હતી. હાલની ઘટના હોવાની વાત તદ્દન ખોટી છે.  દેશભરમાં એમા પણ ખાસ ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણની ઉજવણી ખૂબ જ ધામધૂમ પૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે હાલમાં એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં એક બાળકીને ખૂબ જ મોટા પંતગ સાથે હવામાં […]

Continue Reading