શું ખરેખર બાંગ્લાદેશના ટકા ભારતીય રૂપિયા કરતાં 15 પૈસા મજબૂત છે…? જાણો શું છે સત્ય….

‎ ‎Faruk Sumara નામના ફેસબુક યુઝર દ્વારા 25 ઓગષ્ટ,2019  ના રોજ એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી હતી. આ પોસ્ટમાં એવું લખેલું છે કે,  સિતેર વર્ષમાં પહેલીવાર બાન્ગલાદેશનો રુપિયો ભારતીય રુપિયા કરતાં પંદર પૈસા મજબુત.????? આ પોસ્ટમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે,  સિત્તેર વર્ષમાં પહેલી વાર બાંગ્લાદેશનો રુપિયો ભારતીય રૂપિયા કરતાં પંદર પૈસા મજબૂત થયો […]

Continue Reading