શું ખરેખર બુર્જ ખલીફા પર થી યુવાને આત્મહત્યા કરી તેના સીસીટીવી છે..? જાણો શું છે સત્ય….

ફેક્ટ ક્રેસન્ડો ગુજરાતી વેબસાઈટના એક વાંચક દ્વારા ગુજરાતના ફેક્ટ ક્રેસન્ડોના નંબર 79900 15736 પર એક વિડિયો અને “suside from burj Khalifa” લખાણ મોકલાવ્યુ હતુ, અને સત્ય અંગે તપાસવવા જણાવ્યુ હતુ. આ વિડિયોમાં એક સીસીટીવી પણ આપવામાં આવ્યા હતા. જેમાં એક વ્યક્તિ ટાવર પરથી નીચે કુદતો દેખાઈ રહ્યો છે. “આ સીસીટીવી દુબઈના બુર્જ ખલીફાના હોવાનો દાવો […]

Continue Reading