મોબાઈલ બ્લુતુથ અને રેલવેની હાઈવોલ્ટેજ લાઈનને કોઈ કનક્શેન હોવાની વાત તદ્દન ખોટી છે… જાણો શું છે સત્ય….

પ્લેટફોર્મ પરના વ્યક્તિનો વીજ આંચકો પવન સાથે વહેતા વીજતરંગો ઈયરફોન તેમજ બ્લુતુથ દ્વારા શરીર પર અથડાવાના કારણે આ અકસ્માત ન હતો થયો. હાઈવોલ્ટેજ પાવરલાઇન તૂટીને તેના શરીર પર પડી હતી. સોશિયલ મિડિયામાં એક વિડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં રેલવે પ્લેટફોર્મ પર ઉભેલી વ્યક્તિની અંદરથી કરંટ પસાર થાય છે અને તે રેલવે ટ્રેક પર પડી […]

Continue Reading