શું ખરેખર પોસ્ટમાં દેખાતો ફોટો ધોનીની ટિકિટ કલેક્ટરની ફરજ દરમિયાનની ઓફિસનો છે…? જાણો શું છે સત્ય….

‎ ‎મારુ ગુજરાત મારુ ગૌરવ નામના ફેસબુક પેજ દ્વારા 19 મે,2019  ના રોજ એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી હતી.  આ પોસ્ટમાં એવું લખેલું છે કે,  માણસનો સમય આવે ત્યારે શું થાય તેનું આનાથી સારું ઉદાહરણ બીજું કયું હોય!☺એક દિવસ જેનું નામ 4×4ની ઓરડીમાં હતું, આજે તેનું નામ દોઢસો વિઘાનાં સ્ટેડિયમમાં છે! [સમજાય તો શેર કરજો […]

Continue Reading