અદાણી ગ્રુપ દ્વારા અરબ દેશોમાં હજારો ગાયો સપ્લાય કરતા હોવાનો દાવો ખોટો છે, વીડિયો ભારતનો નથી….

મોટી સંખ્યામાં પ્રાણીઓને લઈ જતા કન્ટેનરનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો સાથે એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે. “આ વીડિયો ગુજરાતનો છે જ્યાં અદાણી ગ્રુપ દ્વારા હજારો ગાયો વિદેશોમાં સપ્લાય કરવામાં આવી રહી છે.”  શું દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.? સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ દ્વારા તારીખ 27 એપ્રિલ […]

Continue Reading